Sadržaji Edutorija

U Edutorij se mogu pohranjivati sljedeće vrste digitalnih obrazovnih sadržaja: priručnici, udžbenici, knjige, lektire, radne bilježnice, zbirke zadataka, atlasi, online tečajevi, obrazovne igre, scenariji učenja i pripreme za nastavni sat, predavanja i skripte, završni i seminarski radovi, obrazovni moduli, zbornici radova, časopisi te svi ostali sadržaji povezani s obrazovanjem i nastavnim programima. Unos materijala u Edutoriju omogućen je svim korisnicima sustava.

Zbog lakšeg i jednostavnijeg pretraživanja, svi materijali pohranjeni u Edutoriju opisani su metapodacima baziranim na Learning Object Metadata standardu kojeg je razvila organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE Standards Association). Riječ je o standardu za opisivanje objekata učenja i drugih sličnih resursa korištenih u učenju i podučavanju, a u svrhu olakšavanja njihova pronalaženja te omogućavanja optimalne interoperabilnosti.

Sadržaje je moguće organizirati u kolekcije, koje svaki korisnik može izraditi putem Edutorija. Kolekcije mogu biti:

 • privatne - zatvorene samo za jednu ili više osoba na poziv,
 • javne - svatko tko želi im može pristupiti ili
 • uređene - zatvorene, no svatko može zatražiti pristup kojeg mora odobriti upravitelj kolekcije.

Izdvojene kolekcije u Edutoriju su posebne tematske kolekcije materijala kao npr. svi digitalni obrazovni sadržaji izrađeni u sklopu projekta e-Škole, ili pak svi digitalni nastavni materijali s CARNET-ovog Portala za škole.

Sadržaji u Edutoriju ne prolaze nužno recenziju prije objave, no za one koji su recenzirani je to navedeno uz sam sadržaj. Odgovornost je autora i vlasnika sadržaja da isti bude točan, stručan, te gramatički i pravopisno ispravan.

Pokazatelji kvalitete sadržaja u repozitoriju mogu biti:

 • društvena popularnost sadržaja - lajkovi, share-ovi, ocjene i komentari drugih korisnika sustava
 • stručna ocjena (peer review) materijala nastavnika od strane njegovih predmetnih kolega
 • oznaka “izbor urednika“ koju urednici Edutorija daju nekim sadržajima

Svi korisnici sustava su pozvani da i sami izraze svoje mišljenje o materijalima na dostupne načine.

Metapodaci i CARNET-ov LOM profil primjene (Learning Object Metadata Application Profile)

Svi sadržaji u Edutoriju opisani su jednakim nizom podataka koji pružaju informacije o svakom materijalu - temama koje materijal obrađuje, korisnicima kojima je namijenjen, o tome tko su mu autori i vlasnici, na koji način ga se može koristiti i mnoštvo sličnih korisnih podataka. Ovi podaci nazivaju se metapodaci, a kako bi njihovo prikupljanje, obrada i prikaz bili što kvalitetnije strukturirani za njihovu organizaciju koristi se međunarodni standard pod nazivom LOM standard (Learning Object Metadata Standard). Osim za organizaciju unutar repozitorija, korištenje standardizirane strukture metapodataka važno je i za interoperabilnost Edutorija s drugim sustavima s kojima je spojen.

Metapodatke vezane uz svaki materijal u Edutorij upisuje sam korisnik tijekom unosa materijala putem dostupnog obrasca. Neki su metapodaci obavezni dok su drugi opcionalni, no vrijedi pravilo da što je bolje i detaljnije materijal opisan metapodacima tim je bolje rangiran u rezultatima pretrage i lakše dostupan korisnicima. Važno je napomenuti da korisnik nakon unosa materijala i metapodataka u bilo kojem trenutku u budućnosti može te podatke nadopuniti ili promijeniti.

Pri unosu materijala u Edutorij, potrebno ga je opisati barem obaveznim metapodatacima, a to su:

 1. naziv materijala
 2. opis
 3. status materijala (odabir jedne od ponuđenih opcija, ovisno o stupnju dovršenosti i spremnosti za javnu objavu)
 4. plaćanje (odabir da ili ne, te ako da unos cijene i valute)
 5. uvjeti iskorištavanja materijala (odabir jedne od Creative Commons licenci, ili opcije “otvoreni sadržaj“ ili opcije u kojoj su sva prava na materijal pridržana)
 6. način pristupa (odabir jedne od ponuđenih opcija)
 7. autor materijala
 8. osoba koja unosi materijal
 9. kategorija (smještanje u aktualni nastavni plan i program ukoliko se radi o obrazovnom sadržaju, ili u neku od ponuđenih informativno-dokumentarnih tema)
 10. unos datoteke ili poveznice na materijal

Preporučeni metapodaci su:

 1. unos dodatnih osoba koje su sudjelovale u izradi materijala (urednik, grafički dizajner itd.)
 2. jezik (odabir jedne od ponuđenih opcija)
 3. ključne riječi
 4. je li materijal recenziran
 5. vrsta obrazovnog sadržaja (odabir jedne od ponuđenih opcija)
 6. kome je materijal namijenjen (odabir jedne ili više od ponuđenih opcija)

Postoji i niz izbornih metapodataka koji se mogu unijeti:

 1. skraćeni naziv
 2. naslovna slika
 3. verzija
 4. posebni tehnički uvjeti za korištenje materijala
 5. upute za instalaciju materijala
 6. trajanje
 7. prilagođenost mobilnim platformama (odabir da ili ne)
 8. razina interaktivnosti materijala (odabir jedne od ponuđenih opcija)
 9. dob ciljane grupe korisnika (odabir jedne od ponuđenih opcija)
 10. potrebno vrijeme za učenje (odabir jedne od ponuđenih opcija)
 11. način korištenja materijala
 12. povezanost materijala
 13. bilješke autora i drugih korisnika

O LOM standardu

LOM standard ( IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object Metadata ) je međunarodno priznati otvoreni standard kojeg je razvila organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE Standards Association) upravo za opisivanje objekata učenja (engl. learning object) i drugih sličnih resursa koji se koriste u učenju i podučavanju.

CARNET-ov LOM profil primjene je lokalizirani model metapodataka koji se bazira na IEEE LOM standardu. Elementi modela metapodataka podijeljeni su u devet kategorija, od kojih svaka sadrži niz podataka o materijalu:

 1. Osnovni podaci (General) - osnovni podaci koji opisuju materijal
 2. Životni ciklus materijala (Life Cycle) - podaci o nastanku i trenutnom stanju materijala, te onima (osobama i ustanovama) koji utječu na materijal
 3. Meta-metapodaci (Meta-Metadata) - podaci o metapodacima
 4. Tehnički detalji (Technical) - podaci o tehničkim karakteristikama i zahtjevima materijala
 5. Obrazovni detalji (Educational) - obrazovne i pedagoške karakteristike materijala
 6. Pristup (Rights) - uvjeti korištenja i pristup materijalu
 7. Povezanost materijala (Relation) - podaci o povezanosti materijala s drugim materijalima u sustavu
 8. Bilješke (Annotation) - bilješke o materijalu i njegovom korištenju
 9. Klasifikacija materijala (Classification) - pozicioniranje materijala unutar nekoliko klasifikacijskih sustava

Stručno ocjenjivanje materijala

Stručno ocjenjivanje (peer review) podrazumijeva podvrgavanje autorovog rada proučavanju drugih stručnjaka u istome području. Funkcija Stručna ocjena u sklopu Edutorija autoru omogućuje da svoj rad nakon objave pošalje na procjenu drugim stručnjacima iz tog područja odnosno nastavnicima koji su u svojim profilima naveli da predaju te predmete. Naime, sudjelovanje u procesu stručnog ocjenjivanja omogućeno je isključivo zaposlenicima škola te nastavnicima koji se registriraju izvan AAI sustava (umirovljeni, nezaposleni).

Procjenjivači (tzv. peer review-eri) mogu nakon pregleda materijala napisati svoje komentare autoru koji ih može ali i ne mora usvojiti, te materijalu dati svoju ocjenu u zvjezdicama za sljedeća tri područja:

 1. stručnost
 2. pedagoški aspekt
 3. korištenje tehnologije.

Izdavači, učenici i drugi korisnici sustava ne mogu zatražiti niti dati Stručnu ocjenu.