Rječnik važnih pojmova

AAI@EduHr sustav - autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Digitalni objekt - svaki digitalni sadržaj koji se pohranjuje u repozitorij zajedno sa skupom metapodataka koji ga opisuju

Digitalni obrazovni sadržaj - sadržaj u digitalnom obliku, namijenjen učenju i podučavanju, koji se koristi na računalu ili nekom mobilnom uređaju

Kolekcija - zbirka digitalnih obrazovnih sadržaja složena prema vlastitim preferencama

Learning Object Metadata standard - standard za opisivanje objekata učenja i drugih sličnih resursa korištenih u učenju i podučavanju, a u svrhu olakšavanja njihova pronalaženja te omogućavanja optimalne interoperabilnosti

Otvoreni pristup (eng. Open Access, OA) - slobodan, besplatan i neometan mrežni pristup digitalnim znanstvenim informacijama koji omogućava čitanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraživanje, dohvaćanje, indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje

Peer Review - stručno ocjenjivanje; podvrgavanje autorovog rada proučavanju drugih stručnjaka u istome području

Repozitorij - spremište digitalnog, elektroničkog materijala; zbirka digitalnih obrazovnih materijala koja omogućuje sustavno upravljanje procesima objavljivanja, pristupa i pohrane nastavnog/obrazovnog sadržaja