Politika privatnosti

CARNET poštuje privatnost posjetitelja ovog repozitorija, te će sve podatke prikupljene prilikom ispunjavanja obrazaca koristiti isključivo u svrhe autentifikacije korisnika, analize i statistike. CARNET ni u kojem trenutku neće podatke o korisnicima i posjetiteljima repozitorija ponuditi trećim stranama kao relevantne podatke.

Podatke svojih korisnika CARNET štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sve promjene politike privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.