25695
materijala
458
kolekcija
55168
korisnika
Sadržaji pokrivaju gradivo za pojedini predmet i razred prema predmetnim kurikulumima, a izrađeni su modularno tako da nekoliko modula pokriva kurikulum pojedinog razreda. Svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno. Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su u sklopu projekta "e-Škole". Cjelovite digitalne obrazovne sadržaje možete pregledati na stranici e-Škole digitalni obrazovni sadržaji - DOS.
Istaknuti digitalni obrazovni sadržaj:
Scenariji poučavanja predstavljaju materijale za nastavnike u kojima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Pokrivaju teme iz nastavnog plana i programa i nisu vremenski ograničeni već ih učitelj prilagođava svojim i mogućnostima svojih učenika. Scenariji poučavanja su izrađeni u sklopu projekta "e-Škole". Scenarije poučavanja možete pregledati na stranici Scenariji poučavanja - e-Škole.
Istaknuti scenarij poučavanja:
Jednostavno i napredno pretraživanje Edutorija
Pretraživanje kroz strukturu Edutorija
Unos materijala u Edutorij