• Stručno usavršavanje u suradnji s Europskim centrom za moderne jezike Vijeća Europe

    5. 11. 2021.

    U suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Europskog centra za moderne jezike Vijeća Europe (ECML), 25. i 26. studenoga 2021. godine, održat će se dvodnevna radionica Supporting Multilingual Classrooms.

    Cilj je radionice poboljšati kvalitetu poučavanja jezika i podržati razvoj višejezičnih kompetencija za sve učenike u višejezičnim razredima nadograđujući jezičnu i kulturnu raznolikost učenika i potičući ih da se oslanjaju na vlastito iskustvo i vještine.

    Prijava za odgojno-obrazovane radnike bit će omogućena na ettaedu.azoo.hr, a radionica će biti objavljena pod nazivom Supporting Multilingual Classrooms – stručno usavršavanje u suradnji s Europskim centrom za moderne jezike Vijeća Europe. Poveznica za pristup radionici biti će dostavljena elektroničkom poštom svim prijavljenim sudionicima, neposredno prije održavanja radionice.

Povratak na popis novosti