• Otvorene prijave za sudjelovanje na Jedanaestome festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata

    13. 4. 2022.

    Jedanaesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata održat će se virtualno 12. i 13. svibnja 2022. godine.

    Ovogodišnji Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata okuplja značajan broj stručnjaka iz područja digitalizacije građe i izgradnje digitalnih zbirki koji će predstaviti rezultate rada u prethodnoj godini, podijeliti svoje spoznaje iz područja upravljanja digitalnom građom kao i njezinom interpretacijom, kontekstualizacijom i okupljanjem kroz suradničke projekte.

    U središtu 11. D-festa bit će predstavljanje dosadašnjih aktivnosti i rezultata nacionalnoga projekta e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine u trećoj godini njegove provedbe kao i planovi za nastavak provedbe digitalizacije kulturne baštine.

    Na D-festu ćemo imati priliku, kroz izlaganja i predstavljanja postera, saznati više i o suradnji ustanova u digitalizaciji građe, radu na domaćim i međunarodnim projektima, izradbi virtualnih izložbi, o digitalnoj humanistici i mogućnostima korištenja digitalnih zbirki u obrazovanju. Preliminarni program dostupan je na mrežnim stranicama D-festa, a prijaviti se možete preko poveznice http://dfest.nsk.hr/registracija.

Povratak na popis novosti