Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr